ANNET

Vi kan kjøpe og levere alle slags byggematerialer og utstyr, bl.a.

 

  • el-verktøy
  • håndverktøy
  • verneutstyr (vernehjelm, vernebriller osv.)
Trevirke av høyeste kvalitet

Kort sagt er vi i stand til å finne nesten enhver type byggemateriale eller utstyr til rimeligste priser. Blant de mest etterspurte produktene kan vi nevne treelementer i vid forstand, kryssfinér og brannbeskyttede produkter. En detaljert spesifikasjon finnes nedenfor / i fanen.

Gjør deg kjent med vårt tilbud
Vårt tilbud
Våre utførelser